dissabte, 7 de maig de 2016

Assemblea general de Càritas diocesana de Solsona

Veure totes les imatges 

  

Assemblea general de Càritas diocesana de Solsona

Avui, 7 de maig de 2016 al  Palau Episcopal , a Solsona

07:15 Sortida del autocar del Palau d'Anglesola, Mollerussa, Golmes, Bellpuig, Tarrega, Cervera, Guisona, Torà
09:30  Arribada i Esmorzar.
10:00 Pregària.
Unes paraules de salutació del President, Mons. Xavier Novell.
Presentació de l’Assemblea a càrrec del Director, Josep Vidal.
Lectura de  l’acta de l’assemblea 2015 i aprovació si s’escau.
Comptes de l’any 2015  i Pressupost per a l’any 2016.
Presentació de la Memòria Diocesana  de l’any 2015.
Precs i Preguntes.

11:15 Visita al Museu diocesà i a l’exposició de les obres de misericòrdia.
Visita a l’arxiu diocesà.
Visita a les sales del Palau episcopal.

A la 1 del migdia: Eucaristia a  la catedral de Solsona, presidida per Mons. Xavier Novell
A les 2 del migdia: Dinar al Seminari

Gràcies!
:-)